Пашко Павло Володимирович

Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України» та присвячується ректору Університету державної фіскальної служби України, доктору економічних наук, професору Пашку Павлу Володимировичу. Видання висвітлює основні віхи життя та діяльності П. В. Пашка, містить перелік його публікацій: монографій, підручників, навчально-методичних посібників, статей з наукових збірників та періодичних видань, фотоматеріали. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться розвитком податкової та митної справи. The index continues the series "Portraits of scientists of the State Fiscal Service of Ukraine" series and is dedicated to the rector of the State Fiscal Service University of Ukraine, doctor of economics, professor Pavlo Volodymyrovych Pashko. The publication highlights the main milestones of P.V. Pashko's life and activity, contains a list of his publications: monographs, textbooks, educational and methodological manuals, articles from scientific collections and periodicals, photographic materials. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students and everyone who is interested in the development of tax and customs matters.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Пашко Павло Володимирович : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко, Н. І. Зикун ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна фіскальна служба України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. – Ірпінь, Видавництво УДФСУ, 2019. – 173 с. – (Серія «Портрети вчених Університету ДФС України»)