Правове становище прокурора у виконавчому провадженні в умовах законодавчих змін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права
Анотація
У статті запропоновано ретроспективний огляд змін законодавства України, що регулює виконавче провадження та обгрунтовано необхідність внесення зміни до процесуальних кодексів, Законів України «Про виконавче провадження», «Про прокуратуру», із передбаченими змін права прокурора на вступ у виконавче провадження, відкрите за судовими рішеннями постановленими за позовами державних органів, у розгляді яких прокурор участі не брав. Наголошено, що з метою захисту інтересів держави доцільним є передбачення прокурора на вступ у виконавчі провадження, які відкриті за судовими рішеннями, за якими державні органи є боржниками. The article offers a retrospective review of changes in the legislation of Ukraine governing enforcement proceedings and substantiates the need to amend the Procedural Codes, Laws of Ukraine "On Enforcement Proceedings", "On the Prosecutor's Office", with changes in the prosecutor's right to enter enforcement proceedings ruled on claims of state bodies, in the consideration of which the prosecutor did not participate. It is emphasized that in order to protect the interests of the state, it is advisable to provide for the prosecutor to enter into enforcement proceedings, which are open by court decisions, according to which state bodies are debtors.
Опис
Ключові слова
виконавче провадження, участь у виконавчому провадженні, учасники виконавчого провадження, прокуратура, прокурор, executive proceeding, participation in executive proceedings, participants in executive proceedings, prosecutor's office
Бібліографічний опис
Драган О. В. Правове становище прокурора у виконавчому провадженні в умовах законодавчих змін / О. В. Драган // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія Економічна. Серія Юридична. – 2018. – № 20. – С. 154 – 159.
Зібрання