Удосконалення механізмів та технологій публічного адміністрування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження механізмів та технологій публічного адміністрування та визначення напрямів їх удосконалення Study of mechanisms and technologies of public administration and determination of directions for their improvement
Опис
Ключові слова
територіальна громада, міська рада, органи місцевого самоврядування, електронне урядування, публічне адміністрування, terrіtorіal сommunіty, сіty сounсіl, loсal government, egovernment, рublіс admіnіstratіo
Бібліографічний опис
Кривенко М. С. Удосконалення механізмів та технологій публічного адміністрування : кваліфікаційна робота / М. С. Кривенко ; наук. кер. О. І. Васильєва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально гуманітарних технологій, спорту та реабілітації, Каф. менеджменту та публічного управління. Ірпінь, 2024. 68 с.