Інвестиції як джерело формування фінансового потенціалу місцевих органів влади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інвестиції: практика та досвід
Анотація
У статті розглядаються проблеми розширення фінансової бази місцевих органів влади. Проведено аналіз інвестиційних процесів в регіонах та досліджено вплив їх динаміки на соціально-економічний розвиток регіонів. В результаті дослідження зазначено необхідність розробки системи стимулюючих заходів, які сприятимуть залученню інвестицій у виробничу сферу, що слугуватиме джерелом формування фінансової бази місцевих органів влади. The article describes the problems of expansion financial base of local authority. The analysis of investment processes in regions is carried out, their influence on socio economic development of regions is investigated. As a result of the study, the need to develop a system of incentive measures, which will help attract investment in the manufacturing sector, which will serve as a source for the formation of the financial base of local authority.
Опис
Ключові слова
інвестиції, фінансові ресурси, фінансовий потенціал, місцеві органи влади, investments, financial resources, financial potential, local authorities
Бібліографічний опис
Панасюк Л. В. Інвестиції як джерело формування фінансового потенціалу місцевих органів влади / Л. В. Панасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 12 червень. – С. 4–8.
Зібрання