Детермінанти інноваційного розвитку соціально економічних систем

Анотація
Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню сучасного стану та проблем інноваційного розвитку соціально-економічних систем, а також пошуку ефективних напрямів їх вирішення. Рекомендується для науковців, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, студентів економічних спеціальностей, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, фінансових органів. The international collective monograph is devoted to the research of the current state and problems of innovative development of socio-economic systems, as well as the search for effective directions for their solution. It is recommended for scientists, post-graduate students and teachers of higher educational establishments, students of economic specialties, employees of public administration and local self-government, financial bodies.
Опис
Ключові слова
інноваційний розвиток, соціально-економічні системи, економіка, держава, фінанси, фінансові ресурси, innovative development, socio-economic systems, economy, state, finance, financial resources
Бібліографічний опис
Детермінанти інноваційного розвитку соціально економічних систем : монографія / за заг. ред. В. В. Храпкіної ; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Вінниця : ПП«ТД«Едельвейс і К», 2017. – 294 с
Зібрання