Семко Микола Миколайович

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
Покажчик присвячується доктору фізико-математичних наук, професору університету державної фіскальної служби України, завідувачу кафедри вищої математики Семку Миколі Миколайовичу та продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України». Покажчик містить нарис про життя та професійну діяльність М. М. Семка, перелік його публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім хто цікавиться питаннями алгебри та теорії чисел. The index is dedicated to Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Head of the Department of Higher Mathematics Semko Mykola Mykolayovych and continues the series "Portraits of Scientists of the State Fiscal Service of Ukraine". The index contains an essay on the life and professional activity of M. M. Semko, a list of his publications: monographs, textbooks, educational and methodological manuals, articles from scientific collections and periodicals. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students and all those interested in algebra and number theory.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Семко Микола Миколайович : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко, О. Б. Чернобай ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна фіскальна служба України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 52 с. – (Серія «Портрети вчених Університету ДФС України»).