Державний фінансовий аудит Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дипломної роботи є розкриття механізмів здійснення державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та оцінка їх економічних показників. Об’єктом дослідження дипломної роботи є державний фінансовий аудит Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Предметом дослідження дипломної роботи є механізм проведення державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і удосконалення організації та методики аудиту на базі дослідження. Базою дослідження є Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування. The aim of the thesis is to reveal the mechanisms of the state financial audit of the Pension Fund of Ukraine, the Pension Fund of Ukraine, the mandatory state social insurance funds and the evaluation of their economic indicators. The subject of the thesis research is the state financial audit of the Pension Fund of Ukraine and mandatory state social insurance funds. The subject of the diploma thesis research is the mechanism of state financial audit of the Pension Fund of Ukraine and mandatory state social insurance funds and improvement of the organization and methodology of the audit based on the study. The basis of the study is the Pension Fund of Ukraine and the mandatory state social insurance funds.
Опис
Ключові слова
аудит, державний фінансовий аудит, Пенсійний фонд України, фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування, audit, state financial audit, Pension Fund of Ukraine, mandatory state social insurance fund
Бібліографічний опис
Дерейчук Д. В. Державний фінансовий аудит Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування : кваліфікаційна робота / Д. В. Дерейчук ; наук. кер. К. Д. Салямон-Міхєєва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 51 с.