Теоретико-правові засади дослідження адміністративно-правового регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання державної податкової служби України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Теорія і практика інтелектуальної власності
Анотація
Розкривається зміст адміністративно-правового регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання ДПС України, сутність деяких категорій, таких, як: «регулювання», «правове регулювання», «адміністративно- правове регулювання». The content of administrative and legal regulation of the financial support and logistics DPS Ukraine, the essence of some categories, such as "regulation" "regulation," "administrative regulation".
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, матеріально-технічне постачання, адміністративно-правове регулювання., financial support, logistics, administrative and legal regulation.
Бібліографічний опис
Шевчук В. А. Теоретико-правові засади дослідження адміністративно-правового регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання державної податкової служби України [Електронний ресурс] / В. А. Шевчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 5 (67). – С. 62–66. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2012_5_10
Зібрання