Місцеві бюджети і проблеми їх формування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В результаті проведеного аналізу з’ясовано, що протягом 2018-2020 років спостерігається тенденція до зменшення частки офіційних трансфертів у структурі бюджетів органів місцевого самоврядування Одержані результати можуть бути використані учасниками управління державними фінансами України для удосконалення системи місцевих фінансів. As a result of the analysis, it was found that during 2018-2020 there is a tendency to decrease the share of official transfers in the structure of budgets of local self-government bodies The obtained results can be used by participants in the management of state finances of Ukraine to improve the system of local finances.
Опис
Ключові слова
місцеві фінанси, місцеві бюджети, фінанси, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, local finances, local budgets, finances, revenues of local budgets, expenditures of local budgets
Бібліографічний опис
Давиденко О. В. Місцеві бюджети і проблеми їх формування в Україні : кваліфікаційна робота / О. В. Давиденко ; наук. кер. М. Д. Бедринець ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 61 с.