Психологічні техніки реалізації копінг-стратегій у бізнес-середовищі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Предметом дослідження є удосконалення психологічних технік реалізації конструктивних копінг-стратегій у бізнес-середовищі. Об’єктом дослідження є психологічні техніки, як інструменти реалізації ефективних копінг стратегій у бізнес-середовищі. У першому розділі проведений теоретико-методологічний аналіз та систематизація підходів до поняття «копінг-поведінка» «копінг-стратегії» та механізми захисту учасників бізнес-середовища. У другому розділі було підібрано ефективний інструментально-діагностичний комплекс, для дослідження учасників бізнес-середовища. У третьому розділі була запропонована та впроваджена програма, яку можна використовувати як проактивний захід для створення плану стійкості. Після апробації програми, отримані результати дозволили зробити висновок, що підібрана тренінгова програма є ефективною і може використовуватись для розвитку ефективних копінг-стратегій при доланні складних життєвих умов та ситуацій. The subject of the study is the improvement of psychological techniques for the implementation of constructive coping strategies in the business environment. The object of research is psychological techniques as tools for implementing effective coping strategies in the business environment. In the first chapter, a theoretical and methodological analysis and systematization of approaches to the concept of "coping behavior", "coping strategies" and mechanisms of protection of participants in the business environment are carried out. In the second section, an effective instrumental and diagnostic complex was selected for the study of participants in the business environment. In the third chapter, a program that can be used as a proactive measure to create a resilience plan was proposed and implemented. After approbation of the program, the obtained results allowed us to conclude that the selected training program is effective and can be used for the development of effective coping strategies when overcoming difficult life conditions and situations.
Опис
Ключові слова
бізнес-середовище; копінг-стратегії; копінг-поведінка; копінг-ресурси; механізми психологічного захисту; тренінгова програма., business environment; coping strategies; coping behavior; coping resources; mechanisms of psychological protection; training program.
Бібліографічний опис
Новічкова Н. В. Психологічні техніки реалізації копінг-стратегій у бізнес-середовищі : кваліфікаційна робота / Н. В. Новічкова ; наук. кер. І. О. Пєтухова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 96 с.