Юридичний прецедент як джерело фінансового права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : Асоціація фінансового права України
Анотація
В публікації розглядається юридичний прецедент як джерело фінансового права, що передбачає створення нової правової норми в результаті розгляду окремої справи в суді чи іншому державному органі. Відстоюється важливість прецеденту при наявності прогалин в законодавстві. The publication considers legal precedent as a source of financial law, which provides for the creation of a new legal norm as a result of consideration of a separate case in a court or other state body. The importance of precedent in the presence of gaps in the legislation is defended.
Опис
Ключові слова
судовий прецедент, судова практика, прогалини в законодавстві, рішення по справі., judicial precedent, judicial practice, gaps in the legislation, decisions on the case.
Бібліографічний опис
Мельник О. П. Юридичний прецедент як джерело фінансового права / О. П. Мельник // Вороновські читання (Судовий прецедент-джерело права або приклад правозастосування) : зб. статей, доп. та тез учасників Міжнар. наук.-практ. конф, 4-5 жовтня 2019 р., м. Ірпінь. – Харків : Асоціація фінансового права України, 2019. – С. 182–187.
Зібрання