Інвестиційні процеси на ринку цінних паперів: теорія та практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
У монографії висвітлено теоретичні та практичні засади інвестиційних процесів на ринку цінних паперів України. Монографія включає в себе дослідження еволюції розвитку ринку цінних паперів, зокрема його інвестиційних процесів. Подано детальну оцінку динаміки реалізації інвестиційних процесів на ринку цінних паперів України. Визначено проблемні аспекти та загрози для подальшої активізації діяльності на ринку цінних паперів з урахуванням сучасних інвестиційних механізмів. У монографії запропоновано шляхи подальшого розвитку ринку цінних паперів, що дасть змогу розширити спектр джерел інвестиційних ресурсів для активізації діяльності всіх учасників цього ринку. The monograph covers the theoretical and practical foundations of investment processes in the Ukrainian securities market. The monograph includes a study of the evolution of the securities market, in particular its investment processes. A detailed assessment of the dynamics of investment processes in the Ukrainian securities market is provided. Problematic aspects and threats to further intensification of activity in the securities market are identified, taking into account modern investment mechanisms. The monograph proposes ways of further development of the securities market, which will expand the range of sources of investment resources to enhance the activities of all market participants.
Опис
Ключові слова
інвестиційний процес, ринок цінних паперів, цінні папери, інвестиційний фонд, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, investment process, securities market, securities, investment fund, International Financial Reporting Standards, National Securities and Stock Market Commission
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Інвестиційні процеси на ринку цінних паперів: теорія та практика : монографія / Ю. М. Коваленко, Т. В. Біловус. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 252 с.
Зібрання