Фінансове забезпечення інвестиційного процесу: теоретичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця: ПП«ТД«Едельвейс і К»
Анотація
Досліджено сутність інвестиційних ресурсів, їх роль для фінансового забезпечення інвестиційного процесу. Всебічно визначено види інвестиційних ресурсів. Проаналізовано власні, залучені та позичкові інвестиційні ресурси. The essence of investment resources, their role for financial support of investment process is investigated. Comprehensively defined types of investment resources. Own, borrowed and borrowed investment resources are analyzed.
Опис
Ключові слова
інвестиції, фінансове забезпечення, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність, джерела, investments, financial support, investment process, investment activity, sources
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу: теоретичний аспект / Ю. М. Коваленко, Т. В. Біловус // Детермінанти інноваційного розвитку соціально економічних систем : монографія / за заг. ред. Храпкіної В. В. ; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Вінниця : ПП «ТД«Едельвейс і К», 2017. – С. 149–156.
Зібрання