Статистичний аналіз даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України,
Анотація
У навчальному посібнику детально поданий практичний матеріал, який дозволяє оволодіти основними поняттями та принципами сучасних методів статистичного аналізу, розкриті методи та засоби дослідження соціально-економічних показників у різних сферах. Перевагою навчального посібника є використання функцій статистичного аналізу сучасного програмного продукту з обробки великих масивів даних, а саме SPSS. Ця програма дає можливість обробляти як динамічні, так і статичні масиви даних. При цьому вона має великі переваги в обробці результатів анкетування. The manual provides detailed practical material that allows you to master the basic concepts and principles of modern methods of statistical analysis, revealed methods and means of researching socio-economic indicators in various areas. The advantage of the training manual is the use of statistical analysis functions of a modern software product for processing large data sets, namely SPSS. This program makes it possible to process both dynamic and static arrays of data. At the same time, it has great advantages in processing survey results.
Опис
Ключові слова
статистичний аналіз, статистична вибірка, аналіз даних, статистичні гіпотези, дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, кластерний аналіз, statistical analysis, statistical sampling, data analysis, statistical hypotheses, variance analysis, correlation analysis, cluster analysis
Бібліографічний опис
Паянок Т. М. Статистичний аналіз даних : навч. посіб. [Електронний документ] / Т. М. Паянок, Т. М. Задорожня ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 312 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 60).