Кредитування економіки в умовах пандемії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
Досліджено проблематику банківського кредитування економіки України в умовах обмежених пандемією корона вірусу та пониженої економічної активності. The problems of bank lending to the economy of Ukraine in the conditions limited by the crown virus pandemic and reduced economic activity are studied.
Опис
Ключові слова
кредитування, кредитні послуги, корона-криза, пандемія, кредит, позичальники, lending, credit services, crown crisis, pandemic, credit, borrowers
Бібліографічний опис
Ясентюк А. Кредитування економіки в умовах пандемії / А. Ясентюк, Ю. Вергелюк // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених кафедри підприємництва і маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки, 27 жовтня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – С. 252–253.
Зібрання