Сучасні проблеми економічної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Аналітичний центр «Нова економіка»
Анотація
У даному матеріалі визначено пріоритетні напрями державної політики України в сфері забезпечення економічної безпеки. This material is defined priority directions of state policy of Ukraine in the field of economic security.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, глобалізація, Конституція, Закон України, стратегія., economic security, globalization, the constitution, the law of Ukraine, strategy.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Сучасні проблеми економічної безпеки України / В. В. Мартиненко // Економічні процеси глобалізації у кризовий та посткризовий періоди в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 червня 2011 р., Київ,– К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – С. 84–86.
Зібрання