Проблеми правового забезпечення бюджетного фінансування освіти в Україні та шляхи їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
Анотація
В статі проаналізовано законодавство, що на сучасному етапі забезпечує фінансування освіти. Доведено, що нормативно-правова база фінансування навчальних закладів є розгалуженою, однак є ряд проблем, які варто усунути. Запропоновано шляхи вдосконалення правового забезпечення фінансування освіти в Україні. The article analyzes the legislation that currently provides funding for education. It has been proved that the regulatory framework for financing educational institutions is extensive, but there are a number of problems that need to be addressed. Ways to improve the legal support for education financing in Ukraine are suggested.
Опис
Ключові слова
правове забезпечення фінансування освіти; бюджетне фінансування освіти; нормативно-правова база фінансування навчальних закладів; фінансові ресурси; додаткові джерела фінансування освіти; бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; кошторисне фінaнсувaння; держaвні трaнсферти., legal support of education financing; budgetary financing of education; normative and legal base of financing of educational establishments; financial resources; additional sources of education funding; budget investments; budgetary loans; budget financing; state transfers.
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. О., Шумінська М. І. Проблеми правового забезпечення бюджетного фінансування освіти в Україні та шляхи їхнього вирішення / О. О. Сластьоненко, М. І. Шумінська // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія: Право. – 2019. – Вип. 14. – С. 79–85.
Зібрання