Генеза податкової та митної справи: економічний та правовий вимір (з фондів Наукової бібліотеки Державного податкового університету)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
Бібліографічний тематичний покажчик містить літературу з фондів Наукової бібліотеки Державного податковоо університету про податкову і митну системи. До покажчика входять монографії, підручники, наукові видання, статті з періодичних видань та матеріалів конференцій правового та економічного спрямування. Розрахований для викладачів, студентів для написання наукових праць, авторефератів, курсових, дипломних робіт та ін. The bibliographic thematic index contains literature from the funds of the Scientific Library of the State Tax University on the tax and customs systems. The index includes monographs, textbooks, scientific publications, articles from periodicals and materials of legal and economic conferences. Designed for teachers, students for writing scientific papers, abstracts, term papers, theses, etc.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, податкова справа, митна справа, bibliographic index, tax case, customs case
Бібліографічний опис
Генеза податкової та митної справи: економічний та правовий вимір (з фондів Наукової бібліотеки Державного податкового університету) : тематичний бібліографічний покажчик / уклад. : Н. П. Фурман, Г. Л. Павленко, Н. П. Гайдай, О. В. Котович ; наук. кер. С. Я. Цимбалюк ; Наукова бібліотека Державного податкового університету. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 250 с.