Основи кінології

dc.contributor.authorЧмелюк Василь Васильовичuk_UA
dc.contributor.authorГрищук Віктор Леонідовичuk_UA
dc.contributor.authorАнтоненко Сергій Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorБухтіяров Олексій Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorКисленко Дмитро Петровичuk_UA
dc.contributor.authorChmelyuk Vasyl Vasylovychen_EN
dc.contributor.authorGrishchuk Viktor Leonidovychen_EN
dc.contributor.authorAntonenko Serhii Anatoliiovychen_EN
dc.contributor.authorBukhtiiarov Oleksiy Anatoliyovychen_EN
dc.contributor.authorKislenko Dmytro Petrovichen_EN
dc.date.accessioned2024-02-15T12:17:46Z
dc.date.available2024-02-15T12:17:46Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractПосібник базується на нормативно правовій базі України і літературних джерелах зарубіжних та вітчизняних дослідників, багаторічному досвіді викладання дисципліни що дає змогу використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти правоохоронних структур, системі службової підготовки правоохоронців. Засвоєння запропонованого матеріалу з кінології у визначеній послідовності та об’ємі надасть можливість створити якісну базову підготовку у всіх правоохоронних структурах що в свою чергу призведе до зростання рівня кваліфікації та іміджу правоохоронця. The manual is based on the legal framework of Ukraine and the literary sources of foreign and domestic researchers, many years of experience teaching the discipline that allows it to be used in the educational process of higher education law enforcement agencies, the system of official training of law enforcement officers. The assimilation of the proposed cynology material in a specific sequence and scope will enable to create quality basic training in all law enforcement agencies, which in turn will lead to an increase in the level of qualification and image of the law enforcement officer.
dc.identifier.citationОснови кінології : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. А. Антоненко [та ін.] / Ун-т державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 126 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 52).
dc.identifier.isbn978-966-337-541-0
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1305
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.relation.ispartofseriesНа допомогу студенту УДФСУ; т. 52
dc.relation.isreferencedby1. Балагур Л. А. Підготовка майбутніх офіцерів до управління основними підрозділами охорони державного кордону як актуальна професійно-педагогічна проблема / Л. А. Балагур // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – № 5. 2. Бабурова Г. А . Учебники для вузов / Бабурова Г. А. – Кинология. Учебник, 5 изд . – Лань, 2018. 3. Богданюк О.Д. Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів державної прикордонної служби: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.Д. Богданюк. – Хмельницький, 2007. 4. Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї: дис. канд. с/г наук: спец. 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» / Людмила Валер’янівна Була. – Чубинське: УААН, 2009. 5. Виноград О.В. Педагогічні умови формування професійних якостей військовослужбовців-кінологів у процесі навчання: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук: спец. 20.02.02 «Військова педагогіка та психологія / О.В. Виноград. – Хмельницький, 2001. 6. Гриценко В. В . Учебники для вузов / Гриценко В. В . – Техника дрессировки собак. Навыки послуш. Уч. Пос. 2 изд. – Лань, 2018. 7. Заболотна О.Р. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О.Р.Заболотна; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім.Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2012. 8. Методика привчання службових собак до пошуку зразків СІТЕС / Укл. // О. В. Дворнічен. – Хмельницький, 2014. 9. Наказ МНС України від 30.11.2006 р. № 761 «Про заходи щодо організації діяльності Кінологічної служби МНС України». – К.: МНС України, 2006. – 11 с. – (Нормативний документ МНС України. Наказ). 10. Наказ МНС України від 30.11.2006 р. № 761 «Про заходи щодо організації діяльності Кінологічної служби МНС України». – К.: МНС України, 2006. – 11 с. – (Нормативний документ МНС України. Наказ). 11. Про затвердження Положення про Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів та Положення про Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень Міндоходів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства доходів і зборів України від 29 травня 2013 р. № 133. – Режим доступу : http://mіnrd.gоv.uа/prо-mіnrd-ukrаіnі/strukturа-/spеtsіаlіzоvаn-dеpаrtаmеnt-tа-оrg/spеtsіаlіzоvаnа-lаbоrаtоrіyа-z-pіtаn-е/dіyаlnіst/nоrmаtіvnа-bаzа-slеd-/62789.html. 12. Романишина, Л.М., Богданюк, О.Д. Роль викладача у формуванні готовності майбутніх кінологів до службової діяльності // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 11. Ч.1. – Ялта: РВВ КГУ, 2006.
dc.subjectслужбова собака, класифікація порід собак, відпрацювання оборонних навичок, діяльність кінологічних підрозділів.uk_UA
dc.subjectservice dog, classification of dog breeds, development of defensive skills, activity of dog breeding units.en_EN
dc.titleОснови кінології
dc.title.alternativeFundamentals of cynology
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
posibnyk_2019_IR_873.pdf
Розмір:
2.03 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: