Реалізація гендерної політики на місцевому рівні (гендерно-орієнтований бюджет)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Обґрунтування теоретичних положень реалізації гендерної політики на місцевому рівні та визначення перспектив впровадження гендерно-орієнтованого бюджету в Україні. Substantiation of theoretical provisions for the implementation of gender policy at the local level and determination of prospects for the implementation of gender-responsive budget in Ukraine.
Опис
Ключові слова
гендерна політика, гендерно-орієнтований бюджет, рівність, місцевий рівень, gender policy, gender-oriented budget, equality, local level
Бібліографічний опис
Омелик О. Ф. Реалізація гендерної політики на місцевому рівні (гендерно-орієнтований бюджет) : кваліфікаційна робота / О. Ф. Омелик ; наук. кер. І. І. Самойлова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 60 с.