Формування тактичних дій в тренувальному процесі з практичної стрільби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуті питання щодо специфіки формування тактичних дій під час тренувального процесу з практичної стрільби. Проблема підготовки у військово-прикладному виді спорту «Практична стрільба» вкрай актуальна, оскільки бракує якісно підготовлених стрільців із практичної стрільби, які професійно виконують завдання за призначенням. In the qualification paper, the questions regarding the specifics of the formation of tactical actions during the training process for practical shooting are considered. The problem of training in the military-applied sport of "Practical shooting" is extremely urgent, since there is a lack of qualitatively trained shooters from practical shooting who professionally perform their assigned tasks..
Опис
Ключові слова
формування, тактичні дії, спортсмени із практичної стрільби, стрільба, тренувальний процес, formation, tactical actions, athletes from practical shooting, shooting, training process
Бібліографічний опис
Ільченко В. П. Формування тактичних дій в тренувальному процесі з практичної стрільби : кваліфікаційна робота / В. П. Ільченко ; наук. кер. В. О. Гаврилюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 67 с.