Роль рейтингових агенцій в оцінці ризиковості публічних фінансів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі автор розкриває сутність, значення та підходи до визначення поняття «Рейтингова агенція», здійснює аналіз їх діяльності та визначає пріоритетні напрями розвитку рейтингових агенцій в оцінці ризиковості публічних фінансів In the work, the author reveals the essence, meaning and approaches to the definition of the term "Rating agency", analyzes their activities and determines the priority areas of development of rating agencies in assessing the riskiness of public finances
Опис
Ключові слова
рейтингова агенція, рейтингування, rating agency, rating
Бібліографічний опис
Черняк К. О. Роль рейтингових агенцій в оцінці ризиковості публічних фінансів : кваліфікаційна робота / К. О. Черняк ; наук. кер. О. Д. Гордей ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 55 с.