Механізми державного управління інклюзивною освітою з особливими потребами

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Аналіз дієвості інструментів політики в управлінні освітою, зокрема своєрідності і унікальності поля поняття «інклюзії» у контексті сучасного навчального процесу Analysis of the effectiveness of policy instruments in education management, in particular the uniqueness and uniqueness of the field of the concept of "inclusion" in the context of the modern educational process
Опис
Ключові слова
механізм, державне управління, інклюзивна освіта, особливі потреби, освітня політика, регулювання, mechanism, public administration, inclusive education, special needs, educational policy, regulation
Бібліографічний опис
Плетяний О. Г. Механізми державного управління інклюзивною освітою з особливими потребами : кваліфікаційна робота / О. Г. Плетяний ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 76 с.