Дослідження специфіки судової практики у сфері контролю митної вартості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена дослідженню тенденції судової практики у справах, пов'язаних з оскарженням рішень органів доходів і зборів. Проведено аналіз судових рішень судів різних інстанцій щодо визначення, контролю та коригування митної вартості товарів. Значна увага приділена дослідженню підстав витребування митним органом у декларанта додаткових документів для підтвердження митної вартості товарів. Проаналізовано випадки при яких орган доходів і зборів має право здійснювати коригування заявленої митної вартості товарів. In article it is specified that according to official statistics on jurisprudence on the affairs connected with the appeal of decisions of bodies of the income and collecting, most often (about 60% of all affairs) the disputes concerning definition, control and adjustment of customs cost of goods. During research it is defined that in most cases the lawsuits concerning the appeal of decisions of bodies of the income and collecting in the sphere of control of customs cost are solved in favor of the subject of foreign trade activities, that is are taken out by body of the income and collecting the decision concerning adjustment of customs cost admit illegal. Such situation involves: short-reception by the state budget of means in connection with reduction of taxable base; increase in the sum of the means which are subject to return from the budget; increase in the sum of legal costs.
Опис
Ключові слова
судова практика, митна вартість, контроль митної вартості, орган доходів і зборів, коригування митної вартості товарів, judicial practice, the customs value, the control of the customs value, an organ of income and fees, adjustments to the customs value of goods
Бібліографічний опис
Попель С. А. Дослідження специфіки судової практики у сфері контролю митної вартості / С. А. Попель, У. В. Кмецінська // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 4. – С. 139–143.
Зібрання