Збір за забруднення навколишнього природного середовища: дослідження семантики терміну, аналіз економічної дієвості

dc.contributor.authorСеребрянський Дмитро Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorНовицька Надія Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorSerebryansky Dmytro Mykolayovychen_EN
dc.contributor.authorNovytska Nadiya Volodymyrivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-10-31T09:53:53Z
dc.date.available2023-10-31T09:53:53Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractУ роботі досліджено сутність збору за забруднення навколишнього природного середовища, проаналізовано його функції. Проведено аналіз його економічної дієвості, виявлено недоліки у його функціонуванні. Здійснено семантичне дослідження вказаного терміну, доведено недоцільність його трансформування в статус „податку”. In this work the essence of the charge for pollution of the environment is investigated, its functions are analyzed. The analysis of its economic efficiency was carried out, deficiencies in its functioning were revealed. A semantic study of the specified term has been carried out, the inexpediency of its transformation into the status of "tax" has been proved.
dc.identifier.citationСеребрянський Д. М. Збір за забруднення навколишнього природного середовища: дослідження семантики терміну та аналіз економіко-екологічної дієвості / Д. М. Серебрянський, Н. В. Новицька // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2009. – № 2. – С. 320–331.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/917
dc.language.isouk_UA
dc.publisherЗб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України.
dc.relation.ispartofseries№ 2
dc.relation.isreferencedby1. Agenda 21. – United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) held in Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992 / United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable Development (UNDESA-DSD) [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml. – Core Publications, Agenda 21. 2. Проект Податкового кодексу України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=85496& cat_id=71369. 3. Розпорядження КМУ від 23 грудня 2009 р. № 1612-р „Про схвалення Стратегії реформування податкової системи”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1612- 2009-%F0. 4. Pigou, Arthur Cecil. The Economics of Welfare (London, 1920) рус. перев.: Пигу А. Экономическая теория благосостояния: В 2 т. М.: Прогресс, 1985. 5. Экономика общественного сектора / Под ред. Е. Жильцова, Ж. Лафея – М., 1998, – С. 87. 6. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2010. – 326 с. 7. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). – К., ІЗП і ПЗ, 2003. – 772 с. 8. Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору / Постанова КМУ від 21 липня 2005 р. № 626. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=626-2005-%EF. 9. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища / Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державної податкової адміністрації України від 18.04.2007 N 194/240. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=626-2005-%EF. 10 Мамалуй О.О. Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3 (15). – С. 228– 231. 11. Speck, S. at all .Environmental Taxes in an Enlarged Europe. Analyses and Database of Environmental Taxes and Charges in Central and Eastern Europe. Szentendre: REC, 2001. 12. Справочник по управлению в области охраны окружающей среды / Под редакцией А. Штайнера, Г. Мартонаковой и С. Гузиовой. Региональное бюро ПРООН для стран Европы и Содружества Независимых Государств – 2003.
dc.subjectзбір за забруднення навколишнього природного середовища, податок Пігу, негативні екстерналії, інтерналізація негативних екстерналій, екологізація податкової системиuk_UA
dc.subjectcharge for pollution of the natural environment environment, Pigou's tax, negative externalities, internalization of negative externalities, environmental taxation of the tax systemen_EN
dc.titleЗбір за забруднення навколишнього природного середовища: дослідження семантики терміну, аналіз економічної дієвості
dc.title.alternativeEnvironmental Pollution Charge: Research on the Semantics of the Term, Analysis of Economic Efficiency
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2009_IR_498.pdf
Розмір:
1.1 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання