Формування готовності майбутніх тренерів зі східних одноборств до професійної діяльності в дитячо-юнацьких спортивних школах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо вирішення проблем з підготовки тренерів зі східних одноборств, їх проблеми, рішення та актуальність. Сучасні тенденції в сфері професійної освіти пов’язані зі зростанням вимог до педагогічного професіоналізму фахівців у галузі фізичного виховання та спорту, зокрема тренерів. Професійна діяльність тренера спрямована на фізичній і психологічний розвиток вихованців, збереження й зміцнення їхнього здоров’я, розкриття спортивного та особистісного потенціалу, сприяння досягненню ними високих спортивних результатів. In the qualification work, issues related to solving the problems of training coaches from eastern martial arts, their problems, solutions and relevance are considered. Modern trends in the field of professional education are associated with the growth of requirements for pedagogical professionalism of specialists in the field of physical education and sports, in particular coaches. The professional activity of the coach is aimed at the physical and psychological development of pupils, preservation and strengthening of their health, disclosure of sports and personal potential, promotion of their achievement of high sports results.
Опис
Ключові слова
освіта, розвиток, спорт, тренер, здоров’я, education, development, sport, coach, health
Бібліографічний опис
Мартиненко Т. В. Формування готовності майбутніх тренерів зі східних одноборств до професійної діяльності в дитячо-юнацьких спортивних школах : кваліфікаційна робота /Т. В. Мартиненко; наук. кер. С. В. Крупеня ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 63 с.