Проблеми правового регулювання соціального захисту у сфері забезпечення окремих категорій громадян України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Луцьк. : Вежа-Друк
Анотація
У тезі висвітлені проблемні питання правового регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил України. Особливу увагу приділено колізійним питанням перерахунку пенсійного забезпечення та їх невідповідності конституційним засадам у сфері захисту прав та свобод людини. The thesis deals with the issues of legal regulation of pension provision for servicemen dismissed from the armed forces of Ukraine. Particular attention is paid to the conflict issues of the recalculation of pensions and their non-compliance with the constitutional principles in the field of protection of human rights and freedoms.
Опис
Ключові слова
право на соціальний захист, право на достатній рівень життя, право на охорону здоров’я, пенсійне забезпечення, гідність, держава, Кабінет Міністрів України, закон., the right to social protection, the right to an adequate standard of living, the right to health care, pensions, dignity, the state, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the law.
Бібліографічний опис
Яфонкін А. О. Проблеми правового регулювання соціального захисту у сфері забезпечення окремих категорій громадян України / А. О. Яфонкін, В. А. Шевчук // Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матер. наук.-практ. конф., 14 грудня 2018 р. – Луцьк. : Вежа-Друк, 2018. – С. 157–159.
Зібрання