Сучасний стан та проблеми автомобільного страхування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
Анотація
У статті здійснено огляд тенденцій, що характеризують динаміку та сучасний стан автомобільного страхування в Україні. Зокрема, вивчено динаміку показників валових та чистих страхових премій сплачених по договорах автомобільного страхування, а також їх часток у відповідних показниках на ринку страхування в цілому. Пояснено тенденції розміру валових та чистих страхових виплат за договорами автомобільного страхування, а також їх часток у відповідних показниках на ринку страхування в цілому. Проаналізовано рівень страхових виплат в розрізі видів автомобільного страхування. Виділено ключові тенденції розвитку видів автомобільного страхування. Ідентифіковано проблеми розвитку автомобільного страхування в Україні. The article gives an overview of trends characterizing the dynamics and current state of automotive insurance in Ukraine. In particular, was studied: dynamics of gross and net insurance premiums paid on automotive insurance contracts and their shares in the respective indices in the insurance market. Were explained the trends in the amount of gross and net insurance payments under automotive insurance contracts and their shares in the respective indices in the insurance market. Analyzed the level of insurance payments by types of automotive insurance. The key trends in the development of automotive insurance types are highlighted. Problems of automotive insurance development in Ukraine are identified.
Опис
Ключові слова
автомобільне страхування, страхування цивільної відповідальності, страхування «Зелена карта», страхування «КАСКО», страхові випадки, страхові ризики., automotive insurance, insurance of civil liability, insurance "Green card", insurance "CASCO", insurance cases, insurance risks.
Бібліографічний опис
Вергелюк Ю. Ю Сучасний стан та проблеми автомобільного страхування в Україні / Ю. Ю. Вергелюк // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2018. – № 2. – С. 28–41.
Зібрання