Договір факторингу: українські реалії та зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний бюлетень
Анотація
У даній статті висвітлено теоретичні засади договору факторингу, використання його як фінансового інструменту на ринку банківських послуг як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні. Досліджено зарубіжний досвід використання факторингових послуг. Проаналізовано перспективи розвитку факторингу з урахуванням особливостей економіки України; розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання розвитку факторингових послуг в Україні. This article highlights the theoretical foundations of a factoring agreement, the use of it as a financial instrument in the banking market, both domestically and internationally. The foreign experience of using factoring services is investigated. Prospects of factoring development are analyzed taking into account peculiarities of economy of Ukraine; proposals for improving the mechanism of regulating the development of factoring services in Ukraine have been elaborated.
Опис
Ключові слова
факторинг, ринок факторингових послуг, міжнародний факторинг, фактор, боржник, вимога, factoring, factoring services market, international factoring, factor, debtor, demand
Бібліографічний опис
Обривкіна О. М. Договір факторингу: українські реалії та зарубіжний досвід / О. М. Обривкіна, І. В. Браславець // Юридичний бюлетень. – 2020. – Вип. 12. – С. 70–75.
Зібрання