Законодавчі тенденції удосконалення політики у сфері державної митної справи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтава : ПУЕТ
Анотація
У тезах розглядаються законодавчі новації, прийняті протягом 2019-2020 років які стосуються вдосконалення здійснення державної митної справи в частині змін в оплаті праці митників, впровадження нового формату роботи митниці як єдиної юридичної особи, вдосконалення понятійного апарату. The abstracts consider the legislative innovations adopted during 2019-2020 related to improving the implementation of state customs in terms of changes in the remuneration of customs officers, the introduction of a new format of customs as a single legal entity, improving the conceptual apparatus.
Опис
Ключові слова
митна служба, законодавство, реформування, удосконалення, запобігання корупції, customs service, legislation, reform, improvement, prevention of corruption
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А. Законодавчі тенденції удосконалення політики у сфері державної митної справи / О. А. Фрадинський // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матер. VІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, Полтава, 02-03 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральна спілка споживчих товариств України [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 340–343.
Зібрання