Використання спеціальних методів розслідування в процесі міжнародного поліцейського співробітництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця : ТОВ «ТВОРИ»
Анотація
У запропонованій публікації розкрито особливості використання спеціальних методів розслідування в процесі міжнародного співробітництва. Також визначено перешкоди, які виникають на шляху співпраці у правоохоронній сфері, а також законодавчі відмінності, що визначають спеціальні методи розслідування. The proposed publication reveals the peculiarities of the use of special investigative methods in the process of international cooperation. It also identifies the obstacles that arise in the way of law enforcement cooperation, as well as the legislative differences that determine the special methods of investigation.
Опис
Ключові слова
спеціальні методи розслідування, поліцейське співробітництво, попередження злочинності, правопорушення, поліцейська діяльність, досудове розслідування, методи., special investigation methods, police cooperation, crime prevention, offenses, police activities, pre-trial investigation, methods.
Бібліографічний опис
Калганова О. А. Використання спеціальних методів розслідування в процесі міжнародного поліцейського співробітництва / О. А. Калганова // ІІ Всеукраїнські науково-правових читань : зб. матер., 3 жовтня 2018 року / ред. кол. : А. Є. Шевченко, О. А. Калганова [та ін.] ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Навчально-науковий ін-т права, Каф. теорії, історії права і держави та конституційного права. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 55–57. – (Пам`яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник).
Зібрання