Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи державного регулювання фізичної культури й спорту в Україні. Substantiation of theoretical foundations and development of practical recommendations for improving the system of state regulation of physical culture and sports in Ukraine.
Опис
Ключові слова
державне регулювання, система, фізична культура, спорт, регуляція, оптимізація, state regulation, system, physical culture, sports, regulation, optimization
Бібліографічний опис
Політаєв А. Д. Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні : кваліфікаційна робота / А. Д. Політаєв ; наук. кер. Н. В. Грабовенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 52 с.