Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
У матеріалах VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції розглядаються актуальні теоретичні, методологічні та практичні проблеми техногенно-екологічної безпеки України в сучасний період та в перспективі. Значна увага приділена: сучасним видам науково-практичної діяльності людини в галузі охорони НПС; економіко-правовим засадам раціонального використання природних ресурсів; інноваційному розвитку України в умовах євроінтеграції; формуванню екологічного світогляду, культури безпеки та здоров’я населення. The current theoretical, methodological and practical problems of technogenic and ecological safety of Ukraine in the current period and in the future are examined in the materials of the VI All-Ukrainian scientific-practical Internet conference. Considerable attention is paid to: modern types of scientific and practical activities of human in the field of environmental protection, economic and legal principles of rational use of natural resources, innovative development of Ukraine in conditions of European integration, formation of environmental outlook, culture, security and health of people.
Опис
Ключові слова
екологічне оподаткування, природоохоронне законодавство, охорона НПС, раціональне природокористування, екологічні показники, інноваційний розвиток, екологічний світогляд, культура безпеки, інформаційні технології, environmental taxation, environmental legislation, environmental protection, environmental management, environmental indices, innovative development, environmental outlook, safety culture, information technology
Бібліографічний опис
Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матер. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів, 7-15 листопада 2016 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту [та ін.] ; ред. кол. : Н. Л. Авраменко, Є. П. Желібо, І. С. Сагайдак, Т. М. Чорна. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 315 с.