Кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дисертації визначені кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій в Україні. Досліджено генезу та історичний розвиток запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій. Встановлено, що основними рисами початку розвитку кіберзлочинності є: 1) перші випадки кримінальних правопорушень, вчинені з використанням електронних обчислювальних машин, свідчать про початок цього явища та зростання інтересу до комп’ютерної та мережевої діяльності як засобу для вчинення кримінальних правопорушень; 2) формування організованих злочинних груп, які використовували свої знання для незаконного збагачення та порушення встановленого порядку, свідчить про еволюцію цього явища від окремих випадків до організованої діяльності; 3) на цьому етапі відсутність ефективних інструментів правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю стала значущим обмеженням у запобіганні цим кримінальним правопорушенням; 4) існувала відсутність випадків покарання комп’ютерних злочинців за їх протиправну діяльність, оскільки правова база для цього була недостатньо розвиненою. The dissertation defines the criminological principles of crime prevention in the field of information technology in Ukraine. The genesis and historical development of crime prevention in the field of information technology are investigated. It is established that the main features of the beginning of the development of cybercrime are: 1) the first cases of criminal offences committed with the use of electronic computers indicate the beginning of this phenomenon and the growing interest in computer and network activities as a means of committing criminal offences; 2) the formation of organised criminal groups which used their knowledge for illicit enrichment and violation of the established order indicates the evolution of this phenomenon from individual cases to organised activities; 3) at this stage, the lack of effective legal instruments to regulate.
Опис
Ключові слова
злочинність у сфері інформаційних технологій, кримінологічні засади, кіберзлочини, кіберзлочинність, запобігання, попередження, кримінальне правопорушення, інформаційні кримінальні правопорушення, кіберполіція, комп’ютерні кримінальні правопорушення., crime in the field of information technology, criminological principles, cybercrime, cybercrime, preventive measures, prevention, criminal offence, information criminal offences, cyberpolice, computer criminal offencе.
Бібліографічний опис
Бодунова О. М. Кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бодунова Олеся Миколаївна ; Держ. податковий ун-т. – Ірпінь, 2023. – 433 с.
Зібрання