Розробка web-додатку для аналізу відкритих даних податкових надходжень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розробка веб-додатку для аналізу відкритих даних податкових надходжень, дослідженні технологій доступу та аналізу відкритих даних з використанням API та технології REST, середовище відкритих даних про надходження до бюджету України – openbudget.gov.ua Development of a web application for the analysis of open data of tax revenues, research open data access and analysis technologies using API and REST technology, environment of open data on receipts to the budget of Ukraine – openbudget.gov.ua
Опис
Ключові слова
відкриті дані; веб-додаток; веб-сайт; податкові надходження; надходження до бюджету; API; REST; React; HTTP; інтерфейс програмування додатків; HTML; CSS; JavaScript, open data; web application; website; tax revenues; revenue to the budget; API; REST; React; HTTP; application programming interface; HTML; CSS; JavaScript
Бібліографічний опис
Мандрик В. В. Розробка web-додатку для аналізу відкритих даних податкових надходжень : кваліфікаційна робота / В. В. Мандрик ; наук. кер. О. В. Редич ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Факультет фінансів та цифрових технологій, Каф. комп’ютерних та інформаційних технологій і систем. – Ірпінь, 2023. – 68 с.