Спадкове право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Практикум є універсальним виданням, у якому комплексно охоплено найбільш важливі питання врегулювання спадкових правовідносин та структуровано різноманітні практичні завдання для здобувачів. Він складається із запитань для самоконтролю знань, словника юридичних термінів, тестових завдань, ситуаційних задач, творчих завдань, кросвордів, практичних завдань. Розрахований на здобувачів і викладачів, аспірантів, науковців, широке коло зацікавлених осіб. The workshop is a universal publication that comprehensively covers the most important issues of the settlement of inheritance legal relations and structured a variety of practical tasks for applicants. It consists of questions for self-control of knowledge, a dictionary of legal terms, test tasks, situational tasks, creative tasks, crosswords, practical tasks. It is intended for applicants and teachers, graduate students, scientists, a wide range of interested persons.
Опис
Ключові слова
спадкове право, спадкування, спадщина, inheritance law, inheritance, heritage
Бібліографічний опис
Мілевська А. О. Спадкове право: практикум [Електронний документ] / А. О. Мілевська, Н. В. Лаговська ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 160 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 95).