Місце фінансової відповідальності серед інших видів відповідальності за порушення бюджетного законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
Анотація
Стаття присвячена з`ясуванню правової природи фінансової відповідальності за порушення бюджетного законодавства та її місця у системі юридичної відповідальності. Проаналізовані аргументи щодо розмежування адміністративної та фінансової відповідальності. The article is devoted to clarification of the legal nature of financial responsibility for violation of budget legislation and its place in the system of legal liability. Arguments about differentiating administrative and financial responsibility are analyzed.
Опис
Ключові слова
відповідальність, фінансова відповідальність, адміністративна відповідальність, фінансово-правові санкції, бюджетне законодавство., responsibility, financial responsibility, administrative responsibility, financial and legal sanctions, budget legislation.
Бібліографічний опис
Касьяненко Л. М. Місце фінансової відповідальності серед інших видів відповідальності за порушення бюджетного законодавства / Л. М. Касьяненко, А. М. Касьяненко // Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право. – 2018. – Вип. № 3-4 (12-13). – С.73 –80.
Зібрання