Управління відходами в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення

Анотація
Значний розвиток науки і техніки, нові досягнення людства зумовлюють не тільки появу нових сфер діяльності, але й суттєво зміщують акценти у питаннях захисту навколишнього природного середовища та подолання наслідків антропогенного впливу. Однією з найбільш актуальних проблем людства, й України зокрема, є управління та поводження з відходами. Питанням сьогодення є зменшення їх кількості та пошук безпечних шляхів переробки та знешкодження. Дотепер в Україні відсутній дієвий механізм управління окремими видами відходів, а головне – стратегічне планування у сфері поводження з відходами, що призводить до збільшення кількості сміттєзвалищ та перевантаження полігонів, значних екологічних проблем. Метою даної публікації є розкриття існуючих проблем у сфері управління та поводження з відходами в Україні, пошук їх першопричин, порівняння з найкращими європейськими практиками та пропозиції щодо їх усунення, а також визначення майбутніх перспектив для країн в цілому. The article is devoted to the issues of waste management in Ukraine, identification of modern problems that exist in the field of waste management, investigation of causes and consequences of their occurrence, finding the ways to solve them. European best practices are explored. Existing waste management legislation is analyzed, projects for improving the situation are considered. The legal framework is considered in terms of compliance with the requirements of the European Union. The research is aimed at finding modern and effective tools for creating mechanisms and incentives to prevent waste accumulation, reuse of raw materials, waste recycling and disposal. The most significant administrative and economic levers of influence on economic entities of improving the situation in the field of waste management are considered.
Опис
Ключові слова
відходи, поводження з відходами, сортування, переробка, waste, waste management, sorting, recycling
Бібліографічний опис
Сагайдак Ю. Управління відходами в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення / Ю. Сагайдак, Л. Гацька, Н. Авраменко // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2020. – Svazek 6, 1. vydání. – С. 29–34.
Зібрання