Правові аспекти визначення митної вартості імпортованих товарів

Анотація
Розглядаються проблемні питання, пов’язані з визначенням митної вартості товарів та акцентовано увагу на необхідності удосконалення правових засад визначення митної вартості. The problematic issues related to the definition of the customs value of goods are considered and the emphasis is placed on the need to improve the legal framework for determining the customs value.
Опис
Ключові слова
Державна митна справа, митна вартість, митний режим, Державна фіскальна служба України, Митний кодекс України., State Customs, Customs Value, Customs Regime, State Fiscal Service of Ukraine, Customs Code of Ukraine.
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. О. Правові аспекти визначення митної вартості імпортованих товарів / О. О. Сластьоненко, А. О. Шильнікова // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2018 р. / Асоціація аспірантів-юристів. – Харків, 2018. – С. 58–60.
Зібрання