Можливість інформаційних технологій для вивчення теоретичного матеріалу підлітками та студентською молоддю, курсантами з потенціалом формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка
Анотація
Авторами публікації науково обґрунтовано можливості інформаційних технологій для вивчення теоретичного матеріалу підлітками та студентською молоддю, курсантами з потенціалом формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу через розроблені К. Діхтяренко тести з чотирма варіантами відповідей. The authors of the publication scientifically substantiate the possibilities of information technology for the study of theoretical material by adolescents and students, cadets with the potential to form an active life position by means of Combat Horting through developed by K. Dikhtiarenko tests with four possible answers.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, інформаційні технології, теоретичний матеріал, підлітки, студентська молодь, курсанти, активна життєва позиція., combat horting, information technology, theoretical material, teenagers, students, cadets, active life position
Бібліографічний опис
Діхтяренко З. Можливість інформаційних технологій для вивчення теоретичного матеріалу підлітками та студентською молоддю, курсантами з потенціалом формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу / З. Діхтяренко, К. Діхтяренко // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матер. ІХ Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конф., 10 грудня, 2021 р., Київ / Мін-во освіти і науки України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 44–49.
Зібрання