Застосування спеціальних санкцій до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарювання: проблеми та удосконалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Cтаттю присвячено дослідженню низки проблем, пов’язаних із застосуванням спеціальних санкцій до українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарювання. Визначено, що прогалини в законодавстві України викликають певні колізії на практиці щодо застосування спеціальних санкцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності непрозорість та не системність. The article is devoted to the research of number of problems related to the special sanctions application to Ukrainian subjects of foreign economic activity and foreign business entities. It is determined that white spots in the legislation of Ukraine cause certain conflicts in practice regarding application of special sanctions in the field of foreign economic activity, cause opacity and make it unsystematic.
Опис
Ключові слова
зовнішньоекономічна діяльність, спеціальні санкції, штраф, індивідуальний режим ліцензування, тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності., foreign economic activity, special sanctions, fine, individual licensing regime, temporary suspension of foreign economic activity.
Бібліографічний опис
Bodnarchuk O. H. Application of special sanctions to Ukrainian subjects of foreign economic activity and foreign business subjects: problems and improvements [Електронний ресурс] / O. H. Bodnarchuk // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 6. – С. 120–123. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/6_2017/34.pdf
Зібрання