Основні напрями вдосконалення системи професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження особливостей та сутності основних моделей та систем підготовки державних службовців, аналіз розвитку та реалізації, виявлення ірраціональних елементів, обґрунтування необхідності професіоналізації службовців органів місцевого самоврядування та встановленні напрямів удосконалення їх професійної підготовки. Research of features and essence of basic models and systems of training of civil servants, analysis of development and implementation, identification of irrational elements, justification of the need for professionalization of employees of local self-government bodies and establishment of directions for improving their professional training.
Опис
Ключові слова
вдосконалення, система, підготовка, державні службовці, місцеве самоврядування, improvement, system, training, civil servants, local government
Бібліографічний опис
Ніколайчук А. В. Основні напрями вдосконалення системи професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : кваліфікаційна робота / А. В. Ніколайчук ; наук. кер. С. А. Супруненко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 70 с.