Суб’єкт цивільного процесуального права в сучасній парадигмі права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing
Анотація
У дослідженні вирішено наукову проблему визначення сутності та змісту предмета цивільного процесуального права як правового явища, його теоретичних основ, заснованих на сучасній орієнтованій на людину парадигмі правового мислення та з урахуванням тенденцій у галузі цивільного процесуального права. The research solves the scientific problem of determining the essence and content of the subject of civil procedural law as a legal phenomenon, its theoretical foundations, based on the modern human-oriented paradigm of legal thinking and taking into account the tendencies in the field of civil procedural law.
Опис
Ключові слова
Суд, учасник судового процесу, процесуальні права, суб’єкт цивільного процесуального права, цивільно-процесуальні правовідносини., Court, participant in the litigation process, procedural rights, subject of the civil procedural law, civil procedural legal relationship.
Бібліографічний опис
Ryabchenko Yu. Subject of the civil procedural law in the modern paradigm of law / Yu. Ryabchenko // Jurisprudence in the modern information space : collective monograph / Edited by I. Sopilro, D. J. S., Professor ; Faculty of Law of the National Aviation University. – Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. – Part 10. – P. 159–176.
Зібрання