Сучасні тенденції оподаткування доходів фізичних осіб у країнах ЄС та Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Baltic Journal of Legal and Social Sciences
Анотація
Стаття присвячена оподаткуванню доходів фізичних осіб як важливому податковому інструменту зменшення нерівності серед населення. Класифікує податок на доходи фізичних осіб на такі види: загальний податок на доходи, подвійний податок на доходи та єдиний податок на доходи фізичних осіб. Дається огляд багатогранних чинників, що зумовлюють реформування податку на доходи фізичних осіб у країнах ЄС та Україні, а також демонструється, як вони адаптують податкові системи до вимог сучасності. The article is devoted to personal income taxation is a significant tax instrument to reduce population inequality. Categorizes personal income tax in types: comprehensive income tax, dual income tax, and flat income tax. Gives an overview of the multifaceted factors driving personal income tax reforms in EU countries and Ukraine and demonstrating how they are adapting tax systems to meet the demands of the modern era.
Опис
Ключові слова
ПДФО, сукупний податок на прибуток, подвійний податок на прибуток, єдиний податок система, податкова декларація, податкове адміністрування, PIT, comprehensive income tax, dual income tax, flat tax system, tax return, tax administration
Бібліографічний опис
Novytska N. Modern trends in personal income taxation in eu countries and Ukraine / N. Novytska, K. Shvabii // Baltic Journal of Legal and Social Sciences. – 2023. – No. 4. – P. 75–82.
Зібрання