Фінансові механізми забезпечення відновлення економіки України в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
До збірника увійшли тези доповідей науково-практичної конференції з актуальних проблем фінансової теорії в контексті світового досвіду та вітчизняних реалій. Висвітлено теоретичні та методичні аспекти управління державними фінансами, фінансами суб’єктів підприємництва в умовах воєнного стану, особливості й перспективи розвитку корпоративних фінансів та сучасної податкової системи України в умовах кризової економіки. Розглянуто зміни у бюджетній сфері під час запровадження воєнного стану. Досліджено питання розвитку фінансів та податкової системи в зарубіжних країнах. The collection includes abstracts of the scientific and practical conference on topical issues of financial theory in the context of world experience and domestic realities. The theoretical and methodological aspects of public finance management, finance of business entities under martial law, peculiarities and prospects of corporate finance development and the modern tax system of Ukraine in the context of the crisis economy are covered. The changes in the budgetary sphere during the introduction of martial law are considered. The issues of development of finance and tax system in foreign countries are studied.
Опис
Ключові слова
фінансові механізми, державні фінанси, фінансова теорія, ринок банківських послуг, фінансові послуги, financial mechanisms, public finance, financial theory, banking market, financial services
Бібліографічний опис
Фінансові механізми забезпечення відновлення економіки України в сучасних умовах [Електронне видання] : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, м. Ірпінь, 22 лютого 2024 року. – Ірпінь, 2024. – 612 с. – PDF-формат ; мережеве видання ; інституційний депозитарій.