Диверсифікація джерел фінансування інвестиційної діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific scools.
Анотація
Статтю присвячено оцінці джерел фінансування інвестиційної діяльності в Україні з позиції їх диверсифікованості. Акцентовано увагу на важливості фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. В розрізі зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування здійснено оцінку складових, а саме: самофінансування, бюджетного фінансування, банківського кредитування, фінансування за рахунок іноземних інвестицій. The article is devoted to the assessment of financing sources of investment activity in Ukraine from the point of view of their diversification. The emphasis is placed on the importance of financial provision of investment activity. In the context of external and internal sources of financing, the components have been evaluated, namely: self-financing, budget financing, bank lending, financing from foreign investments.
Опис
Ключові слова
диверсифікація, джерела фінансування, фінансові ресурси, інвестиційна діяльність, іноземні інвестиції., diversification, sources of financing, financial resources, investment activity, foreign investment.
Бібліографічний опис
Verheliuk Y. Diversification of investment activity's financial sources in Ukraine [Електронний ресурс] / Y. Verheliuk // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific scools. – 2019. – Vol. 31, Num. 1. – P. 250–253. – Режим доступу : https://farplss.org/index.php/journal/issue/archive
Зібрання