Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Анотація
У збірнику опубліковано статті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Видання призначене для молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти. The collection publishes articles by students of the second (master's) level of higher education. The publication is intended for young scientists, post-graduate students, students of higher education.
Опис
Ключові слова
фінансові розслідування, досудове розслідування, шахрайство, кримінальне правопорушення, розслідування злочинів, економічна безпека, протидія корупції, financial investigations, pre-trial investigation, fraud, criminal offence, crime investigation, economic security, anti-corruption
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції : у 3-х ч. [Електронний документ] / Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – Ч. 2. – 228 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 24).