Державне та публічне управління як елементи владної діяльності.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Обґрунтування теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму формування іміджу державної установи. Substantiation of theoretical foundations and practical recommendations for improving the mechanism of forming the image of a state institution.
Опис
Ключові слова
механізм, формування, імідж, установа, органи місцевого савоврядування, mechanism, formation, image, institution, bodies of local self-government
Бібліографічний опис
Корчак Т. М. Державне та публічне управління як елементи владної діяльності : кваліфікаційна робота / Т. М. Корчак ; наук. кер. І. І. Самойлова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 69 с.