Рефлексивні механізми збереження психологічного здоров’я особистості

dc.contributor.authorОмельяненко Даниїл Володимирович
dc.contributor.authorOmelyanenko Danyyil Volodymyrovych
dc.date.accessioned2023-03-29T06:00:39Z
dc.date.available2023-03-29T06:00:39Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ першому розділі представлено теоретико-методологічні аспекти дослідження ролі рефлексії в забезпеченні психологічного здоров’я особистості. У другому розділі відображено визначення рефлексивних механізмів збереження психологічного здоров’я особистості. У третьому розділі описано емпіричне дослідження особливостей рефлексії тілесного досвіду в контексті покращення роботи рефлексивних механізмів збереження психологічного здоров’я особистості та розробки програми тренінгу сприяння актуалізації рефлексії для покращення роботи рефлексивних механізмів збереження психологічного здоров’я особистості. Одержані результати можуть бути використані для покращення роботи рефлексивних механізмів збереження психологічного здоров’я особистості осіб, які проходять службу (працюють) у ДСНС України. The first chapter presents the theoretical and methodological aspects of the study of the role of reflection in ensuring the psychological health of an individual. The second chapter reflects the definition of reflexive mechanisms for preserving the psychological health of an individual. The third chapter describes an empirical study of the peculiarities of reflection of bodily experience in the context of improving the work of reflective mechanisms for preserving the psychological health of an individual and the development of a training program to promote the actualization of reflection to improve the work of reflective mechanisms for preserving the psychological health of an individual. The obtained results can be used to improve the work of reflexive mechanisms for preserving the psychological health of individuals serving (working) in the State Emergency Service of Ukraine.
dc.identifier.citationОмельяненко Д. В. Рефлексивні механізми збереження психологічного здоров’я особистості : кваліфікаційна робота / Д. В. Омельяненко ; наук. кер. М. О. Сова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально- гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 166 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/103
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectпсихологічне здоров’я особистості; рефлексія, рефлексивні механізми, тілесний досвід особистості, збереження психологічного здоров’я особистості.
dc.subjectpsychological health of the individual, reflection, reflexive mechanisms, bodily experience of the individual, preserving the psychological health of the individual.
dc.titleРефлексивні механізми збереження психологічного здоров’я особистості
dc.title.alternativeReflexive mechanisms of preserving the psychological health of the individual
dc.typeOther
Файли