Державне регулювання взаємодії інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
Анотація
Стаття присвячена вивченню основних засад державного регулювання взаємодії інститутів спільного інвестування (ІСІ) та компаній з управління активами (КУА). Обґрунтовується необхідність налагодження співпраці КУА та ІСІ як передумови стимулювання розвитку спільного інвестування в Україні в контексті державного регулювання цього процесу. Акцентується увага на необхідності стимулювання розвитку ІСІ та КУА, як інститутів інвестування, правові засади функціонування яких дають змогу колективізувати капітали та розділяти ризики. The article is devoted to the study on state regulation of the interaction between joint investment institutes and asset management companies in Ukraine. Substantiated the need to establish the interaction between joint investment institutes and asset management companies as stimulant precondition of joint investment development in context of its state regulation. Emphasized the need to stimulate the development of joint investment institutes and asset management companies as investment institutions that have legal rights to collectivize the capital and to distribute risks.
Опис
Ключові слова
спільне інвестування, державне регулювання, управління активами, інститут спільного інвестування, активи, компанія з управління активами, цінні папери., joint investment, state regulation, asset management, joint investment institute, assets, asset management company, securities.
Бібліографічний опис
Вергелюк Ю. Ю. Державне регулювання взаємодії інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами в Україні / Ю. Ю. Вергелюк // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. – 2018. – № 10 (18). – С. 82–88.
Зібрання